Lightroom4 基础视频教程

Lightroom4 基础视频教程

5 (253人评价)
  • 课时:(77)

  • 学员:(3466)

  • 浏览:(156724)

  • 加入课程

0501_在Lightroom4中重命名照片的笔记

相关课时: 笔记详情:

J 显示图片名称

E 进入放大试图

I 显示文件信息

G 回到网格视图

F2 重命名

 

2 2

你感兴趣的课程

45万+浏览/ 22992学员/ 4.5评分
免费
30万+浏览/ 21339学员/ 3.9评分
免费
23万+浏览/ 10240学员/ 4.5评分
免费